Henkilötietojen käsittely

HarperCollins Nordic AB: Tietosuojailmoitus

Me HarperCollins Nordic AB:ssä (jäljempänä ”yhtiö”) kunnioitamme tietosuojaasi. Tämä tietosuojailmoitus (jäljempänä ”ilmoitus”) koskee henkilötietoja, jotka yhtiö on hankkinut, mukaan lukien verkkosivustojen, blogien/artikkelien, tutkimusten/kyselyiden/kilpailujen, uutiskirjetilausten ja sosiaalisen median kautta saadut (jäljempänä ”palvelut”). ”Henkilötiedot” tarkoittavat mitä tahansa sinua koskevaa tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun.

Ilmoitus kuvaa eri henkilötietotyypit, joita saamme asiakkailta (kuluttajat, jotka ostavat yhtiön tuotteita/tilaajat, mahdolliset tulevat asiakkaat, yksityishenkilöt, jotka edustavat tai ovat aiemmin edustaneet yritysasiakasta, mahdolliset tulevat yritysasiakkaat tai niitä edustavat henkilöt, verkkosivuston/mobiilisovelluksen käyttäjät), kuinka käytämme henkilötietoja ja kenen kanssa jaamme niitä. Kerromme myös, miten suojaamme henkilötietoja ja kuinka voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme. Palvelut on suunnattu suurelle yleisölle, eikä niitä ole kohdennettu lapsille. Emme tarkoituksenmukaisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta.

 

Sisältö:

 • Keräämämme tiedot
 • Kuinka käytämme keräämiämme tietoja
 • Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta
 • Jakamamme tiedot
 • Oikeutesi ja valintasi

o   Henkilötietojen katsominen, tarkastaminen, päivittäminen ja muuttaminen

 • Kuinka suojaamme ja säilytämme henkilötietoja
 • Tiedonsiirrot
 • Linkit kolmansien osapuolten sivustoille, sovelluksiin ja palveluihin
 • Ilmoitukseen tehtävät päivitykset
 • Kuinka ottaa yhteyttä meihin

Keräämämme tiedot

Keräämme henkilötietoja asiakkaista (kuluttajat, jotka ostavat yhtiön tuotteita/tilaajat, mahdolliset tulevat asiakkaat, henkilöt, jotka edustavat tai ovat aiemmin edustaneet yritysasiakasta, mahdolliset tulevat yritysasiakkaat tai niitä edustavat henkilöt, verkkosivuston/mobiilisovelluksen käyttäjät) palveluiden kautta sekä julkisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten sosiaalisen median verkostot) tunnistaaksemme asiakkaiden mieltymykset ja henkilöt, jotka voivat olla tehokkaita verkostomarkkinoijia.

Keräämme henkilötietoja tarjotaksemme palveluita, joita olet pyytänyt tai joihin meillä on syy uskoa, että asiakkaillamme on kiinnostusta, hallitaksemme asiakas- ja kumppanuussuhteitamme ja suorittaaksemme suostumukseesi perustuvia toimintoja.

Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää seuraavan tyyppisiä tietoja:

 • yhteystiedot (kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin- tai matkapuhelinnumerot)
 • käyttäjätunnus ja salasana, kun rekisteröidyt palveluidemme kautta
 • syntymäaika
 • ikä
 • sukupuoli
 • henkilötunnusnumero (vain Ruotsissa asuvilta asiakkailta vapaaehtoispohjaisesti)
 • luottokortin tai muun maksukortin tiedot
 • pankkitiedot (tilinumerot, sähköisen varojensiirron tiedot)
 • paikannustiedot (vain ostotapahtumien yhteydessä)
 • kirjoihin liittyvät mieltymykset ja markkinointimateriaalien vastaanottaminen
 • ostotiedot
 • muut tiedot, joita annat meille, kuten ”Lähetä pyyntö”- tai ”Ota meihin yhteyttä” -toimintojen kautta annetut tiedot.

Palveluidemme käyttö ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Kerromme verkko- ja mobiililomakkeillamme, minkä tyyppisiä henkilötietoja vaaditaan ennen kuin rekisteröidyt käyttämään palveluitamme ja lähetät mitään henkilötietoja meille.

Palvelumme käyttävät evästeitä toimiakseen tehokkaasti. Saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka käytämme evästeitä, katso evästekäytäntömme täältä:https://harpercollins.fi/evasteet

 

Kuinka käytämme keräämiämme tietoja

Voimme käyttää sinulta keräämiämme ja sinua koskevia tietoja:

 • tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen
 • verkkotilien luomiseen ja hallinnointiin
 • sinun suostumuksellasi, lähettääksemme sähköistä markkinointimateriaalia, tarjouksia koskevia ilmoituksia ja muuta sähköistä viestintää, mukaan lukien palveluiden sisällä ja niiden ulkopuolella tapahtuva viestintä, kuten sähköpostin ja kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja sovellusten kautta tapahtuva viestintä
 • markkinointimateriaalien, saatavilla olevia tarjouksia koskevien ilmoitusten ja muun postitse tapahtuvan viestinnän lähettämiseen
 • tapahtumaviestintään ja niihin osallistumisen hallinnointiin koskien tapahtumia, kampanjoita, ohjelmia, tarjouksia, kyselyjä, kilpailuja ja markkinointitutkimuksia
 • sinua ja muita kolmansia osapuolia koskeviin kyselyihin vastaamiseen, mukaan lukien lakia valvovilta viranomaisilta tulevat kyselyt sovellettavan lainsäädännön mukaisesti
 • henkilötietojen anonymisointiin, jotta voimme antaa kolmansille osapuolille koottuja tietoraportteja, joiden sisältämät tiedot on anonymisoitu
 • sinulta kerättyjen henkilötietojen täydentämiseen julkisesti saatavilla olevista lähteistä asiakasmieltymysten sekä potentiaalisten verkostomarkkinoinnissa toimivien henkilöiden tunnistamiseksi
 • selaimesi ja/tai laitteesi yhdistämiseksi muihin käyttämiisi selaimiin tai laitteisiin, helpomman pääsyn tarjoamiseksi sinua kiinnostavaan sisältöön, mainonnan hallitsemiseksi eri selaimien ja laitteiden välillä sekä muihin toiminnallisiin/liiketoiminnallisiin tarkoituksiin
 • liiketoimintamme harjoittamiseen, arviointiin ja kehittämiseen (sisältäen palveluidemme kehittämisen, parantamisen, analysoinnin ja kehittämisen; viestintämme hallitsemisen; data-analytiikan, profiloinnin ja e-kaupan suorittamisen; sekä kirjanpidon, tarkastusten ja muiden sisäisten toimintojen suorittamisen)
 • luottokelpoisuuden arviointiin ja luottopalveluiden tarjoamiseen, velkojen perintään sekä niihin liittyvien oikeustoimien tukemiseen
 • sovellettavan lainsäädännön vaatimusten, asiaankuuluvien alan standardien, sopimusvelvoitteiden ja käytäntöjemme noudattamiseen.

Voimme käyttää henkilötietojasi myös muilla tavoin, ja kerromme siitä aina erillisellä ilmoituksella tietoja kerätessämme ja pyydämme lupaasi, mikäli sovellettava lainsäädäntö vaatii meitä tekemään niin.

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta

Voimme kerätä sivustoillamme, sovelluksissamme ja/tai sähköposteissamme tietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajamme kanssa personointitarkoituksiin. Näin voimme tarjota kiinnostuksesi mukaisia tuotteita ja tarjouksia, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi. Me ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajamme voimme myös hankkia tietoja tähän tarkoitukseen kolmansien osapuolten verkkosivuilta ja sovelluksista. Tässä ilmoituksen osiossa kerromme, kuinka tämä tapahtuu ja mitkä ovat vaihtoehtosi.

Me käytämme kolmansien osapuolten mainontaverkostoja, joiden avulla voimme personoida viestintämme vierailijoille kiinnostuksen kohteiden ja asiayhteyden perusteella. Näiden mainosverkostojen avulla voimme seurata verkkoaktiviteettejasi pidemmällä ajanjaksolla ja myös kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja sovelluksissa, keräämällä tietoja automatisoidusti edellä kuvatulla tavalla. Verkostot käyttävät näitä tietoja näyttääkseen henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteidesi mukaan personoituja mainoksia sinulle palveluissamme tai muilla kolmansien osapuolten sivustoilla tai sovelluksissa. Tiedot, joita mainosverkostomme voivat kerätä puolestamme, sisältävät tietoa mainoksiamme esittävillä verkkosivustoilla vierailuista ja mainoksia esittävien sovellusten käytöstä. Näitä voivat olla katsomasi sivut ja mainokset sekä toimintasi kyseisillä verkkosivuilla tai sovelluksissa. Tämä tiedonkeruu tapahtuu sekä meidän sivustoillamme, sovelluksissamme että sähköpostiemme avulla, mutta myös mainosverkkoihin osallistuvien kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja sovelluksissa. Tämä prosessin avulla voimme seurata myös markkinointipanostustemme tehokkuutta. Jos haluat kieltäytyä näihin kiinnostuksen kohteisiin perustuviin mainosverkkoihin osallistumisesta, mene osoitteeseen:  http://www.aboutads.info/choices ja http://www.networkadvertising.org/choices.

 

Jakamamme tiedot 

Voimme jakaa sinusta keräämiämme henkilötietoja:

 • Tytär- ja osakkuusyhtiöidemme kanssa, jotka voivat käyttää henkilötietojasi tämän Ilmoituksen mukaisiin tarkoituksiin tai tytär- tai osakkuusyhtiön omiin tarkoituksiin, mukaan lukien markkinointi, mikäli olet antanut suostumuksesi tähän. Ajantasainen luettelo osakkuusyhtiöistämme on saatavilla osoitteessa http://newscorp.com/about/our-businesses/.
 • Palveluntarjoajille Ruotsissa ja muilla lainkäyttöalueilla, jotka suorittavat palveluita meidän puolestamme.

Vaadimme palveluntarjoajiamme säilyttämään henkilötiedot salaisina ja turvallisesti ja varmistamaan, että henkilötietoja käytetään vain palveluiden tuottamiseen meille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajilla ei ole lupaa käyttää tai luovuttaa henkilötietoja muuhun kuin palvelujen tarjoamiseen meille tai lakiin perustuvien vaatimusten noudattamiseksi.

Voimme edellä mainitun lisäksi luovuttaa tietoja sinusta (1) mikäli laki tai oikeusprosessi vaatii meitä niin tekemään, (2) lakia valvoville viranomaisille tai muille valtion viranomaisille, ja (3) kun uskomme, että luovuttaminen on tarpeenmukaista taloudellisten tai henkilövahinkojen estämiseksi tai epäiltyyn tai todettuun laittomaan tai vilpilliseen toimintaan liittyvien tutkimusten yhteydessä. Varaamme myös oikeuden siirtää henkilötietoja, joita me olemme sinusta keränneet, ehdotetun tai suoritetun koko yritystämme tai omaisuuseräämme tai niiden osaa koskevan kaupan tai siirron yhteydessä (sisältäen mahdolliset yrityssaneeraukset, lakkauttamiset tai selvitystilat).

 

Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Me tarjoamme sinulle tiettyjä vaihtoehtoja koskien sinusta keräämiämme henkilötietoja, kuten tavat, joilla viestimme kanssasi.

Päivittääksesi asetuksesi, pyytääksesi meitä poistamaan tietosi sähköpostimarkkinointilistoiltamme tai lähettääksesi pyynnön, ota meihin yhteyttä alla kohdassa, Kuinka ottaa meihin yhteyttä kuvatulla tavalla.

Voit myös poistaa osoitteesi sähköpostimarkkinointilistoiltamme seuraamalla sähköpostiemme ”Peruuta viestien tilaus” -linkkiä.

Jos haluat kieltäytyä näihin kiinnostuksen kohteisiin perustuviin mainosverkkoihin osallistumisesta, mene osoitteeseen:http://www.aboutads.info/choices ja http://www.networkadvertising.org/choices.

Henkilötietojen katsominen, tarkastaminen, päivittäminen ja muuttaminen

Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi, niiden korjaamista tai poistamista. Sinulla on oikeus esittää vastalause koskien henkilötietojesi käsittelyä, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttää oikeuttasi tietojen siirrettävyyteen. Silloin kun olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ja tallennamme pyyntösi tulevaisuutta varten. Vastaamme henkilötietojesi käsittelyä koskeviin kysymyksiisi ja valituksiisi. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, sinulla on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

 

Kuinka suojaamme ja säilytämme henkilötietoja

Ylläpidämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan sinulta keräämiämme henkilötietoja tapaturmaiselta, laittomalta tai luvattomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta, pääsyltä, luovuttamiselta tai käytöltä. Pyrimme kohtuullisissa määrin varmistamaan asianmukaisen tietoturvatason, joka vastaa käsittelyyn liittyviä riskejä, ottaen huomioon käyttöönottoon liittyvät kustannukset ja henkilötietojen käsittelytavan.

Säilytämme henkilötietoja sen ajan, mikä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, ja niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö niin vaatii tai sallii, kuten esimerkiksi tietojen säilytysvelvollisuutemme.

 

Tiedonsiirrot 

Palvelut voivat sijaita palvelimella toisessa valtiossa ja niitä voidaan hallita toisen valtion alueelta, kuin se, jossa alun perin annoit tiedot, mukaan lukien Yhdysvallat. Kun henkilötietojasi siirretään Euroopan talousalueen (EEA) ulkopuolisesta valtiosta (tai niitä käytetään valtiosta), jolle Euroopan komissio ei ole antanut riittävyyttä koskevaa päätöstä, toteutamme asianmukaiset varotoimet varmistaaksemme, että henkilötietojen tietoturva säilytetään. Tämä voi sisältää tiedonsiirtosopimuksia, joista voit saada kopion ottamalla meihin yhteyttä alla kohdassa, Kuinka ottaa yhteyttä meihin kuvatulla tavalla.

Henkilötietosi voidaan kuitenkin antaa ne vastaanottavan valtion oikeusistuimien, lakia valvovien viranomaisten ja kansallisen turvallisuuden viranomaisten käyttöön sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kun siirrämme henkilötietojasi, suojaamme näitä tietoja ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

 

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille, sovelluksiin ja palveluihin

Antaaksemme sinulle tietoa ja helpottaaksemme asiointiasi, palvelumme voivat tarjota linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, sovelluksiin ja palveluihin, joita voivat hallinnoida yhtiöt, jotka eivät ole HarperCollins Nordic AB:n tytär- tai osakkuusyhtiöitä.  Näillä yhtiöillä voi olla omat tietosuojailmoituksensa tai -käytäntönsä, ja suosittelemme vahvasti, että tutustut niihin.  Me emme vastaa muista kuin HarperCollins Nordic AB -sivuston, sovelluksen tai palvelun tietosuojakäytännöistä.

 –

Tietosuojailmoitukseen tehtävät päivitykset

Ilmoitusta voidaan päivittää ajoittain ilman, että saat etukäteen tutustua henkilötietoja koskeviin käytäntöihimme tehtäviin muutoksiin. Jos kyseessä on merkittäviä muutoksia, kerromme asiasta sinulle näkyvällä ilmoituksella palveluissamme, ja ilmoituksen yläreunasta ilmenee, koska se on viimeksi päivitetty.

 

Kuinka ottaa yhteyttä meihin

Henkilötietojen keräämisestä ja käsittelemisestä palveluiden yhteydessä vastuussa oleva yksikkö on:

HarperCollins Nordic AB

Industrigatan 4A, 100 28 Stockholm

Sweden

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen ilmoitukseen tai siihen, miten me ja palveluntarjoajamme käsittelemme henkilötietojasi, tai mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai vaihtoehtojasi, tai haluat meidän päivittävän asetuksiasi tai tietojasi, joita meillä on sinusta, ota meihin yhteyttä jollakin seuraavista tavoista:

sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@harlequin.fi

puhelimitse numeroon 09 – 31 57 91 00

Voit myös kirjoittaa osoitteeseen: 

HarperCollins Nordic AB

Box 49005

100 28 Stockholm, Sweden

 

Voit myös ottaa yhteyttä Business Unit Privacy Leaderiimme sähköpostitse osoitteeseen privacy@harlequin.com.